Θεσσαλικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αξία για την τοπική οικονομία και την κοινωνία

Η «ακτινογραφία» της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας στη Λάρισα με την παρουσίαση των επίσημων στοιχείων από επιμελητήρια και την ΕΛΣΤΑΤ.

Το θετικό πρόσημο του ισοζυγίου εγγραφών, διαγραφών των επιχειρήσεων και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας δείχνει την ανθεκτικότητα τους  παρά τις παρατεταμένες πιέσεις που δέχτηκαν την  προηγούμενη χρονιά προκαλώντας σοβαρούς κλυδωνισμούς τόσο εξ αιτίας του πολέμου αλλά κυρίως λόγω των πληθωριστικών πιέσεων.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται η στήριξη των μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων με σειρά παρεμβάσεων ενίσχυσης και ανάδειξης της σημασίας τους στους καταναλωτές καθώς προσφέρουν σημαντικά στην απασχόληση, προωθούν την κοινωνική συνοχή και στηρίζουν την τοπική οικονομία.

Γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε η επιπλέον συνεργασία της ομοσπονδίας με την ΕΣΕΕ και τα επιμελητήρια της Θεσσαλίας με στόχο την πλήρη αποτύπωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της αξίας της στο κοινό.

Κατηγορία: